یکی دیگر از محصولات الکتریکی الجی کولر های گازی ان است که همانند سایر وسایل ان بسیار عالی است . به انواع کولر های الجی می توان به کولر گازی پنجره ای ، کولر گازی اسپیلت و داکت اسپیلت ، کولر گازی پرتابل و کولر گازی های ایستاده و سقفی اشاره نمود که هرکدام دارای ویژگی های منحصر به فرد خود هستند و باید مناسب با شرایط خود و ساختمان مسکونی ان را انتخاب...

یکی دیگر از محصولات الکتریکی الجی کولر های گازی ان است که همانند سایر وسایل ان بسیار عالی است . به انواع کولر های الجی می توان به کولر گازی پنجره ای ، کولر گازی اسپیلت و داکت اسپیلت ، کولر گازی پرتابل و کولر گازی های ایستاده و سقفی اشاره نمود که هرکدام دارای ویژگی های منحصر به فرد خود هستند و باید مناسب با شرایط خود و ساختمان مسکونی ان را انتخاب کرد .

بیشتر

الجی